Oferujemy również Naszym klientom ekspertyzy techniczne układów chłodniczych wykonywane przez rzeczoznawcę Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.